ขั้นตอนการ ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน 2567

ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน

ขั้นตอน ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน 2567 โดยถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย กรมการจัดหางานจัดส่ง กระทรวงแรงงาน ค่าแรงขั้นต่ำในปี 2567 สูงถึงเดือนละ 50,000-60,000 บาท

วิธีไปทำงานเกาหลีถูกกฎหมาย มีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อไปทำงานเกาหลีใต้
2. เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ
3. สมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี และรอผลการสอบ
4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนผู้หางานกับกระทรวงแรงงานเพื่อไปทำงานเกาหลี
5. การเซ็นสัญญาจ้างกับนายจ้างที่เลือกเราผ่านระบบ EPS
6. เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงานกับนายจ้างที่เลือกเราไว้

1. ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน นั้นต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบก่อน

ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน ขั้นตอนไปทำงานเกาหลี1
ขั้นตอนไปทำงานเกาหลี1

คุณสมบัติผู้สมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีใต้
– อายุตั้งแต่ 18-39 ปี
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– สายตาไม่บอดสีหรือบกพร่องการแยกสี
– ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต
– ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– ไม่เคยมีประวัติการถูกเนรเทศออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
– ไม่เป็นผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
– ผู้ที่มีเงื่อนไงเหมาะสมตามการตัดสินของทั้งสองประเทศ

* กรณีการเจ็บเกี่ยวกับกระดูกไขข้อหรือการพิการทางนิ้ว จะได้รับการพิจารณาด้านความสามารถทางการทำงานอีกครั้งในการสอบรอบที่ 2
* ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติถือวีซ่าทำงานแบบ (E-9) หรือ วีซ่า (E-10) ในประเทศเกิน 5 ปี

2. เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ เพื่อ ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน

ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่2
ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่2

การ ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี โกโกโคเรีย มีทีมอาจารย์ ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี สอนสนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเอง เน้นวิเคราะห์ เจาะลึกข้อสอบ ด้วยความชำนาญในการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ รับรองผลการเรียน การันตีคุณภาพการสอน ด้วยการสอบผ่านของลูกศิษย์ทุกรุ่น และทีมบุคลากรคุณภาพที่มีประสบการณ์ ไว้คอยดูแลนักเรียนตั้งแต่เริ่มเรียน ติดตามข้อมูล ในทุกขั้นตอน คอยแนะนำแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของทุกคน เราดูแลนักเรียนจนกว่าจะได้เดินทาง ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน ตั้งแต่วันเริ่มเรียนจนวันขึ้นเครื่อง และยังมีการติดตามข่าวสารเพื่อช่วยเหลือขนะทำงาน กรณีมีปัญหาที่ประเทศเกาหลีใต้

หากท่านกำลังมองหา และตั้งใจจะไปทำงานเกาหลีผ่านกระทรวงแรงงาน อย่างถูกกฏหมาย (ส่งโดยโครงการรัฐ) โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี โกโกโคเรีย เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ และตอบโจทย์ท่านทุกอย่าง เราดูแลนักเรียนตั้งแต่วันมาสมัครจนถึงวันเดินทางไปทำงานเกาหลี ด้วยมาตรฐาน และการันตีคุณภาพ

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี โกโกโคเรียอุดรธานี
ติดต่อสอบถามได้เลย

092-9498990 โรงเรียน
081-9379693 พี่ตุ้ย
lineID : gogovip99

3. สมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี และรอผลการสอบ

ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่3
ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่3

หลังจากที่เราเรียนภาษาเกาหลี มีความรู้เรื่องภาษาเกาหลีแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการสมัครสอบวัดความสามารถด้านภาษาเกาหลี ซึ่งเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์ ของ EPS มีดังต่อไปนี้

การทดสอบภาษาเกาหลี (ครั้งที่ 1 การประเมินภาคทฤษฎี)   

 – การฟัง 25 ข้อ, การอ่าน 25 ข้อ รวม 50 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที (ข้อสอบอ่าน 25 นาที, ข้อสอบฟัง 25 นาที)

– หนังสือตัวอย่างข้อสอบความสามารถภาษาเกาหลี : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ (http://eps.hrdkorea.or.kr)

 

การทดสอบทักษะ (ครั้งที่ 2 การประเมินภาคปฏิบัติ)

– สอบการพูด ทักษะอาชีพหรือสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือทำงาน แต่ต้องสอบภาษาเกาหลีผ่านในรอบแรกเท่านั้น

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี

            – วิธีประกาศ

– เกณฑ์การผ่านสอบ : ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เรียงตามลำดับคะแนนผู้สอบได้สูงสุด

– เงื่อนไขระยะเวลาการสอบผ่าน : ผลการสอบใช้ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบไปจนถึง 2 ปี

*** การทดสอบทักษะ แต่ละประเทศจะดำเนินการภายใต้ค่าใช้จ่ายและความสามารถในการดำเนินอย่างเหมาะสมซึ่งจะกำหนดจำนวนผู้ทดสอบทักษะไว้ประมาณ 1.5 – 2 เท่าของจำนวนที่จะคัดเลือก (เรียงลำดับจากคะแนนมากมาหาน้อย)

*** ข้อมูลนี้จะสนับสนุนแก่นายจ้างที่จะคัดเลือกแรงงานโดยพิจารณาจากผลคะแนนการสอบภาษาเกาหลี

การทดสอบทักษะและผลการประเมินประสบการณ์ด้านการทำงาน การฝึกอาชีพ ใบอนุญาตฯ

*** แม้จะสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี แต่มีคุณสมบัติเพียงแค่สามารถลงทะเบียนรายชื่อคนหางาน ได้เท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการรับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี

4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนผู้หางานกับกระทรวงแรงงานเพื่อ ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน

ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่4
ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่4

 

คุณสมบัติในการลงทะเบียนหางาน

– เอกสารคำร้องสมัครงาน
– ผลการสอบผ่านการคัดเลือก
– ผลตรวจสุขภาพ
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– รูปถ่ายสีขนาด 3.5*4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน เขียนชื่อนามสุกล เลขบัตรประชาชนด้านหลังรูปถ่ายด้วย จำนวน 3 แผ่น
– ค่าธรรมเนียมการสมัคร

* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนหางานต้องทำหนังสือเดินทางก่อนที่จะมาลงทะเบียน (รายงานตัวหลังสอบผ่านไม่เกิน 1 เดือน)

            วิธีลงทะเบียนหางาน

– ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนหางานและเอกสารที่จำเป็นภายในระยะเวลาของการสอบภาษาเกาหลีผ่าน (2ปี)

ระยะเวลาการลงทะเบียนหางาน ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน

– ให้ส่งใบลงทะเบียนและ เอกสารที่หน่วยงานที่ส่งออกภายในระยะเวลาที่สอบผ่าน (2ปี) ถ้าระยะเวลาที่สอบผ่าน (2ปี) หมดอายุลง ให้สมัครสอบภาษาเกาหลีและต้องสอบผ่าน

ระยะเวลาลงทะเบียนหางาน : 1ปี นับจากวันที่อนุมัติ
– แต่สำหรับผู้ที่สอบผ่านที่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดหลังจาก 1 ปีแล้วไม่ได้รับการจ้าง และหมดอายุลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนอีกครั้งได้

ข้อควรระวัง
– ในระบบ EPS นายจ้างจะคัดเลือกคนงานที่ต้องการจากรายชื่อคนหางาน ดังนั้นแม้ว่าจะลงทะเบียนคนหางาน ก็ไม่ได้รับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี 100 %

การเช็คสถานะที่ www.eps.go.kr ขั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องคอยเข้าไปดูสถานะตัวเองว่าเราถูกนายจ้างเลือกหรือไม่

5. การเซ็นสัญญาจ้างกับนายจ้างที่เลือกเราผ่านระบบ EPS

ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่5
ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่5

มาตฐานสัญญาจ้าง

– เมื่อนายจ้างกับคนงานต่างชาติเซ็นสัญญาจ้าง ใช้มาตฐานสัญญาจ้าง
– รายละเอียดของสัญญาจ้าง

 • ระยะเลาของสัญญาจ้าง
 • ที่ทำงานและรายละเอียดของงาน
 • เวลาทำงาน, เวลาพัก, วันหยุด
 • เงินเดือน, และวิธีการจ่ายเงินเดือน
 • เงื่อนไขการจ้างอย่างอื่นที่กำหนดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับคนงานต่างชาติ

– ระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 เดือน คนงานอาจได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่หักออกไป 10 % ภายในช่วงที่ฝึกงาน
– สัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่คนงานต่างชาติเดินทางเข้าไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน

วิธีเซ็นสัญญาจ้าง

– สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย กระทรวงแรงงาน จะส่งสัญญาจ้างของคนงานที่ถูกนายจ้างเกาหลีเลือกมายัง โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี
โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี อธิบายรายละเอียดของสัญญาจ้างให้กับคนงานที่จะ ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน และยืนยันการเซ็นสัญญาแล้วส่งให้กับ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย กระทรวงแรงงาน

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี โกโกโคเรีย อุดรธานี จะพาผู้เรียนไปเซ็นสัญญาจ้างที่กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

ข้อควรระวังในการเซ็นสัญญาจ้าง

– ถ้าการเซ็นสัญญาถูกยกเลิกโดยคนงานต่างชาติ การลงทะเบียนหางานจะจำกัดไว้ 1 ปี
– ถ้าคนงานต่างชาติไม่พอใจในรายละเอียดของสัญญาจ้าง ผู้หางานสามารถปฏิเสธการเซ็นสัญญาได้ เพียงแค่ 1 ครั้ง และถ้าปฏิเสธในครั้งที่ 2 การลงทะเบียนหางานจะถูกจำกัดไว้ 1 ปี

หลังจากเซ็นสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องมีการเรียนเตรียมตัวก่อนเดินทางไปทำงานเกาหลี

ผู้ที่เข้าต้องรับการอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง คือ

– คนงานต่างชาติที่เซ็นสัญญาจ้างกับนายจ้างชาวเกาหลี

ระยะเวลาอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

– 45 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ไม่มีเวลาฝึกงาน

เนื้อหาที่อบรม

– การเรียนภาษาเกาหลี
– ความเข้าใจในวัฒนธรรมเกาหลี
– ความเข้าใจในระบบอนุญาติการจ้างงาน (EPS)
– การอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเบื้องต้น
– การอบรมตามแต่ละประเภทงาน

6. เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงานกับนายจ้างที่เลือกเราไว้

ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่6
ไปทำงานเกาหลีขั้นตอนที่6

ลงทะเบียนขอใบรับรองความประพฤติในประเทศไทย CID ขอหมายเลขวีซ่า (CCVI) และ VISA

– เมื่อนายจ้างกับคนงานต่างชาติได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถขอหมายเลขวีซ่า (CCVI) สำหรับการทำงานได้ที่กระทรวงยุติธรรม หลังจากตรวจสอบแล้วจะออกหมายเลขวีซ่าให้

– คนงานที่ได้รับหมายเลขวีซ่า CCVI แล้วให้ไปขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีในประเทศของตนผ่านทางหน่วยงานที่ส่งออก

*** ตรวจสอบขอใบรับรองความประพฤติในประเทศไทย CID จำนวน 100 บาท
ขอหมายเลขวีซ่า (CCVI) และ VISA ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการเดินทางเข้าไปทำงานเกาหลีกับกรมแรงงาน นั้น

– ผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วจะเตรียมตัวเดินทางเข้าเกาหลี ในวันเวลาที่กำหยดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีตามการจองตั๋วเครื่องบิน ค่าเครื่องบินเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ จำนวน 10,500 บาท

– ก่อนการเข้าเกาหลีจำเป็นต้องเตรียมสัญญาจ้างและใบรับรองการตรวจสุขภาพ

การเข้าประเทศเกาหลีและการอบรมการทำงาน

– เมื่อเข้าเกาหลีแล้วคนงานต่างชาติต้องใสยูนิฟอร์มและแขวนป้ายชื่อที่หน่วยงานส่งออกเตรียมให้

– คนงานที่เข้าประเทศตามวันที่กำหนดจะได้ถูกพาไปยังศูนย์อบรมการทำงานอย่างเป็นการโดย การแนะนำของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี

– คนงานต่างชาติต้องเข้ารับการอบรมการทำงาน 20 ชั่วโมง (3วัน 2คืน) หลังจากเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

24 thoughts on “ขั้นตอนการ ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน 2567

 1. จิรวรรณ แสงอุทัย says:

  มีกองทุนกู้ยืมระหว่างการเดินทางมั้ยค่ะไม่มีเงินสำรองค่ะพ่อแม่ก็แก่แล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอย่างมีรายได้ที่หมั้นคงค่ะไว้เลี้ยงดูครอบครัวฐานะที่บ้านก็ยากจนค่ะ

 2. แสงเดือน ท่อนคำ says:

  รายตัวกลับครบกำหนด5ปีเรามีสิทธิ์จะสมัครไปทำงานเกาหลีแบบถูกกฎหมายได้อยู่ใช่มั้ย

 3. ศราวุธ เซคาต้า says:

  สนใจอยากไปมากครับ…ติดค่าใช้จ่าย..ไม่ทราบว่าประมานไหนครับ..ช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับ

 4. อุ้ม says:

  แล้วถ้าหากต้องการไปทำงานที่เดียวกันจะได้หรือเปล่าคะ แบบไป 2 คนทำที่เดียวกัน หรือขึ้นอยู่กับทางนายจ้างเขาเลือก เราไม่สามารถระบุขอไปเป็นคู่ได้ใช่มั้ยคะ

  • admin says:

   ตอนแรกที่บินไป จะไปแบบพร้อมกันไม่ได้ค่ะ เพราะนายจ้างไม่เลือกเราพร้อมกันแน่ๆค่ะ
   และตามขั้นตอน ก็จะไม่สามารถบินพร้อมกันได้ค่ะ ส่วนมากลูกศิษย์เราจะ

   สวัสดีค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการไปทำงานที่เกาหลี
   ดูศึกษาขั้นตอนจากคลิปนี้ก่อนนะคะ https://www.youtube.com/watch?v=BuaYA3inmUw&t=46s
   ปรึกษาติดต่อส่วนตัวได้ที่ Line:@goline111

 5. อรรถพล says:

  สอบถามครับ มีนายหน้าติดต่อการจองคิว ไปทำงานเกาหลี จ่ายค่าจอง กรมแรงงานจะโทรติดนัดหมาย เพื่อ ชี้แจงรายละเอียด
  แบบนี้ โดนหลอกมั้ย ครับ

  • admin says:

   โดนหลอกค่ะ เพราะกรมแรงงานไม่ติดต่อมาแบบนี้ค่ะ
   สวัสดีค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการไปทำงานที่เกาหลี
   ดูศึกษาขั้นตอนจากคลิปนี้ก่อนนะคะ https://www.youtube.com/watch?v=BuaYA3inmUw&t=46s
   ปรึกษาติดต่อส่วนตัวได้ที่ Line:@goline111

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *