ทำงานเกาหลี

ทำงานเกาหลี

ทำงานเกาหลี แบบถูกกฏหมายตามกระทรวงแรงงาน

ทำงานเกาหลี สำหรับคนที่กำลังสนใจไป แบบถูกกฎหมายตามกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน มีรายได้ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานประเทศเกาหลีใต้ ทั้งชาย–หญิง อายุ 18-39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาท ยังไม่รวมกับโอที ค่ากะกลางคืนของงานโรงงานและงานก่อสร้าง ถ้าเป็นงานเกษตรส่วนมากจะไม่มีโอที เงินเดือนจะค่อนข้างตายตัว ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นทุกๆปี

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อสอบไป ทำงานเกาหลี 

ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานเกาหลีแบบถูกกฎหมาย

ประมาณ 41,000 – 51,000 บาท แยกค่าใช้จ่ายออกมาดังนี้
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง 5ปี 1,000 บาท หรือ 10 ปี 1,500 บาท
2. ค่าเรียนภาษาเกาหลี 9,500
3. ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
4. ค่าตรวจโรค 1,500 บาท
5. ค่าเรียนเตรียมบิน 4,500 บาท
6. ค่าเครื่องบิน 10,500 บาท
7. ค่ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนไปทำงานต่างประเทศ 500  บาท
8. ค่าประกันการเดินทางกลับ 400,000 วอน ประมาณ 12,000 บาท
9. ค่าประกันอุบัติเหตุนอกเวลาทำงาน 50,000 วอน ประมาณ 1,400 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในเกาหลีสำหรับเดือนแรกควรแลกเงินไปอยากน้อย 10,000 บาท

ผู้ที่จะไปทำงานเกาหลีต้องไม่มีโรคดังต่อไปนี้

 1. โรคไวรัสตับอักเสบ B และ C
 2. โรคเอดส์ (HIV)
 3. กามโรค เช่น ซิฟิลิส 
 4. วัณโรค
 5. กระดูกสันหลังคด, นิ้วมือนิ้วเท้าขาด, กระดูกแขนขาโก่ง
 6. โรคหัวใจทุกชนิด
 7. โรคคุดทะราด (Treponema pertenue)
 8. โรคเบาหวาน
 9. โรคความดันโลหิตสูง
 10. โรคไต
 11. โรคตับ
 12. โรคประสาท (Psychiatric IIness)
 13. โรคตาบอดสี, สายตาสั้น (ต้องไม่เกิน 400)
 14. โรคหูตึง
 15. โรคเลือด

ผู้ที่สอบผ่านแล้วจะได้บินไปทำงานเมื่อไหร่ จะขึ้นอยู่กับนายจ้างเกาหลีเป็นคนเลือก ผู้ที่จะสอบไปทำงานเกาหลีต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าเราอาจจะไม่ได้ถูกเลือกจากนายจ้าง ผลการสอบจะมีอายุ 2 ปี และหลังจาก 2 ปีแล้วจะต้องสมัครสอบใหม่ 

ต้องศึกษาข้อมูลของโรงเรียนสอนภาษาเกาหลี เลือกคอร์สเรียนที่ไม่กระทบต่องานประจำที่ทำอยู่ เลือกโรงเรียนที่แนะนำและดูแลตั้งแต่วันสมัครเรียนจนถึงวันบิน จะช่วยให้เราไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากกรมจัดหางาน

ตัวอย่าง คอร์สเรียน ของโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโกโคเรียอุดรธานี

ประเภทของงานในเกาหลีใต้ที่ให้สอบไปทำงานอย่างถูกฎหมายตามกระทรวงแรงงาน มีประเภทงานมี 3 ประเภทหลักๆ คือ
1.
เกษตร
    1.1 เพราะปลูก
    1.2 ปศุสัตว์
2. อุตสาหกรรม
3. ก่อสร้าง

ในการเลือกงานที่จะไปทำลองมาดู ข้อดี ข้อเสีย ก่อนตัดสินใจสมัครไปทำงานเกาหลี

การ ทำงานเกาหลี งานเกษตรมี 2 อย่าง คือ

บรรยากาศการไป ทำงานเกาหลี ประเภทเพาะปลูก
บรรยากาศการไป ทำงานเกาหลี ประเภทเพาะปลูก

เพราะปลูก

งานเพาะปลูก สำหรับคนต่างชาติ เป็นลักษณะงาน คล้ายๆ กับที่คนไทยถนัดอยู่แล้วได้แก่ ทำสวน, ปลูกต้นไม้, ปลูกผัก, เพาะเห็ด, เพาะเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ฯลฯ

ภาพบรรยากาศงานปศุสัตว์
ภาพบรรยากาศงานปศุสัตว์

เลี้ยงสัตว์

ลักษณะงานเป็นการดูแล ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร การดูแล ก็เหมือนกับที่คนไทยรู้จักดี ทำความสะอาดฟาร์ม ให้อาหารสัตว์ ตรวจนับสัตว์ ทำความสะอาดสัตว์ แตกต่างกันก็เรื่องการดูแล แล้วแต่ประเภทฟาร์ม หลักๆ แล้วทำงานเกาหลี สัตว์ที่จะได้เลี้ยง เช่น เลี้ยงวัว หมู ไก่ ม้า นก

– วันหยุดของงานปลูกพืชจะได้หยุดเดือนละ 2 วันไม่แน่นอน เวลาทำงานวันละ 8-9 ชั่วโมง เวลาเข้างานเลิกงานเปลี่ยนได้ตามฤดูกาล พักกลางวัน 1 ชั่วโมง  งานเลี้ยงสัตว์หยุดเดือนละ 4 วัน บางที่ก็เดือนละ 2 วัน แล้วแต่สัญญาจ้างกำหนด  และงานเกษตรส่วนใหญ่จะไม่มีโอที เงินเดือนค่อนข้างตายตัว ถือว่าน้อยกว่างานอุตสาหกรรมและก่อสร้าง 

ภาพบรรยากาศ ทำงานเกาหลี ประเภทงานอุตสาหกรรม
ภาพบรรยากาศ ทำงานเกาหลี ประเภทงานอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรม

ทำงานเกาหลี สำหรับงานประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและการประมง หากเป็นคนต่างชาติจะได้เข้าทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ไม้และวัตถุดิบจากไม้, อุตสาหกรรมเรือและชิ้นส่วนยานยนต์, กระดาษและวัตถุดิบจากกระดาษ, เคมีภัณฑ์, ยาสูบ, ถ่านหิน, น้ำมัน, ยาง, พลาสติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร

–  เงินเดือนจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง หากมีการทำงานในวันหยุดหรือโอที บางคนรายได้เกือบแสนบาทต่อเดือน วันหยุดส่วนใหญ่แล้วหยุดทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างด้วย

ภาพบรรยากาศ งานก่อสร้าง
ภาพบรรยากาศ งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

สายงานนี้ส่วนใหญ่คืองานก่อสร้างอาคาร แบ่งออกเป็นงานก่อสร้างทั่วไป และสายงานก่สร้างพิเศษ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ของงานก่อสร้างแบบพิเศษ หากเป็นคนต่างชาติจะได้ทำงานในบริษัทก่อสร้างพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสังคม เช่น ถนน, รางรถไฟ, สนามบิน, ท่าเรือ, โรงไฟฟ้า

–  เงินเดือนงานก่อสร้างจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง หากมีการทำงานในวันหยุดหรือนอกเวลา OT แน่นอนว่ามี และรายได้ดีกว่าเกษตร วันหยุดส่วนใหญ่แล้วหยุดทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างด้วย ในช่วงหน้าหนาวบางที่ได้หยุดยาว 2เดือน และบางที่อาจไม่ได้เงินเดือนหรือจ่ายตามสัญญาจ้าง

– ห้องพักเป็นไซต์งาน พักห้องละ2 คน หรือรวมหลายคน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ต่างกันไป

ทุกคนที่ไปทำงานเกาหลีใต้ จะมีประกันสุขภาพให้ทำทุกคน เมื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติจะช่วยออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งทำให้สามารถตรวจรักษาใน โรงพยาบาล/คลินิกได้ในราคาถูก แต่มีข้อแม้ว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาส่วนหนึ่ง สามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพได้อีกด้วย การจ่ายค่าประกัน เราจ่าย 50% กับนายจ้างอีก 50% ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นหักค่าที่พัก ค่าอาหาร ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างที่เซ็นก่อนไปทำงาน

ขั้นตอนการไปทำงานเกาหลีมีดังนี้

1 เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ

ไปทำงานเกาหลี ขั้นตอนนี้จำเป็นมากสำหรับผู้ที่อยากไปทำงานเกาหลีแต่ยังไม่มีความรู้เรื่องภาษาเกาหลี เพราะการที่จะสอบผ่านข้อสอบ EPS ได้ต้องมีความรู้ภาษาเกาหลี แต่ไม่มีการบังคับ สำหรับท่านที่มีความรู้เรื่องภาษาเกาหลีอยู่แล้ว เป็นเรื่องง่ายท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปสมัครสอบได้เลย 

สำหรับท่านที่ อยากเรียนภาษาเกาหลี หรือท่านที่มีความรู้อยู่แล้วแต่อยากเรียนเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้เลย
092-9498990 โรงเรียน
093-0177518 พี่ต๋อง
081-9379693 พี่ตุ้ย
lineID : gogovip99
Facebook : โรงเรียนสอนภาษา โกโกโคเรีย อุดรธานี

 

2 สมัครสอบ EPS

– อายุตั้งแต่ 18-39 ปี
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– สายตาไม่บอดสีหรือบกพร่องการแยกสี
– ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต
– ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– ไม่เคยมีประวัติการถูกเนรเทศออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
– ไม่เป็นผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
– ผู้ที่มีเงื่อนไงเหมาะสมตามการตัดสินของทั้งสองประเทศ

3 สอบภาษาเกาหลี และ สอบทักษะ

สอบครั้งที่ 1 สอบ การฟัง 25 ข้อ, การอ่าน 25 ข้อ รวม 50 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที (ข้อสอบอ่าน 25 นาที, ข้อสอบฟัง 25 นาที)

สองครั้งที่ 2 สอบการพูด ทักษะอาชีพหรือสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือทำงาน แต่ต้องสอบภาษาเกาหลีผ่านในรอบแรกเท่านั้น

4 รายงานตัวผู้ที่สอบผ่าน

คุณสมบัติในการลงทะเบียนหางาน และสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยวันรายงานตัว

– เอกสารคำร้องสมัครงาน
– ผลการสอบผ่านการคัดเลือก
– ผลตรวจสุขภาพ
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– รูปถ่ายสีขนาด 3.5*4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน เขียนชื่อนามสุกล เลขบัตรประชาชนด้านหลังรูปถ่ายด้วย จำนวน 3 แผ่น
– ค่าธรรมเนียมการสมัคร

* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนหางานต้องทำหนังสือเดินทางก่อนที่จะมาลงทะเบียน (รายงานตัวหลังสอบผ่านไม่เกิน 1 เดือน)

5 รอนายจ้างเลือก

ขั้นตอนนี้บางคนรอนานบางคนได้ไปเร็วแล้วแต่นายจ้างจะเลือกเรา หรือคนอื่นก่อน ทั้งนี้ไม่มีใครกำหนดได้ว่า จะได้รับเลือกวันไหน ท่านต้องคอยตรวจสอบรายชื่ออยู่เป็นประจำ การเช็คสถานะที่ www.eps.go.kr ขั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องคอยเข้าไปดูสถานะตัวเองว่าเราถูกนายจ้างเลือกหรือไม่

6 เซ็นสัญญาจ้าง (เมื่อถูกนายจ้างเลือก)

เนื้อหาในการสัญญาจ้าง มีดังนี้

 • ระยะเลาของสัญญาจ้าง
 • ที่ทำงานและรายละเอียดของงาน
 • เวลาทำงาน, เวลาพัก, วันหยุด
 • เงินเดือน, และวิธีการจ่ายเงินเดือน
 • เงื่อนไขการจ้างอย่างอื่นที่กำหนดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับคนงานต่างชาติ

7 เรียนเตรียมบิน

ขั้นตอนนี้ เป็นหลักสูตรบังคับจากทางกระทรวงแรงงาน ทุกคนที่จะไป ทำงานเกาหลีต้องเข้าอบรมหลักสูตรนี้

ระยะเวลาอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง

– 45 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ไม่มีเวลาฝึกงาน

เนื้อหาที่อบรม

– การเรียนภาษาเกาหลี
– ความเข้าใจในวัฒนธรรมเกาหลี
– ความเข้าใจในระบบอนุญาติการจ้างงาน (EPS)
– การอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเบื้องต้น
– การอบรมตามแต่ละประเภทงาน

8 รอบิน

ผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วจะเตรียมตัวเดินทางเข้าเกาหลี ในวันเวลาที่กำหยดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีตามการจองตั๋วเครื่องบิน ค่าเครื่องบินเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ จำนวน 10,500 บาท

และผู้ไปทำงานเกาหลี ต้องเตรียมเงินประมาณ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าครองชีพเบื้องต้นเมื่อท่านไปถึงเกาหลีแล้ว

ขั้นตอนอย่างละเอียด คลิก

15 thoughts on “ทำงานเกาหลี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *